• Polski
  • English

"Od 1995 roku do chwili obecnej w Uniwersytecie Szczecińskim była wydawana cykliczna publikacja pod tytułem Pedagogika Szkoły Wyższej. Dotychczas ukazały się trzydzieści dwa tomy. Zawierają one teksty, które relacjonują efekty  aktywności badawczej i rozwiązań praktycznych podejmowanych w ramach Ogólnopolskiego Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej."


"Nawiązując do tradycji i doświadczeń Seminarium, świadomi pułapek, proponujemy Czytelnikom i Autorom półrocznik (...) Naszą intencją jest stworzenie (...) forum debaty nad problemami uczelni wyższych."


"Zachęcamy (...) do krytycznego ruchu umysłowego, który wykraczać będzie ponad to, co Hans-Georg Gadamer nazywał  pragmatyczną mądrością, wyrażającą się przyzwyczajeniem i dopasowaniem do całości zinstytucjonalizowanych form istnienia, również istnienia akademickiego. Dla relacjonowania efektów tego ruchu udostępniamy łamy pisma. Liczymy na to, że w ten sposób Autorzy i redaktorzy będą mieli swój udział w tym, aby życie w akademii nie ograniczało się wyłącznie do troski o nabór, punkty, dotacje i projekty, ale by było życiem w ideach (Wilhelm Humboldt)."


Więcej...

Nasze czasopismo PSW ma nowy adres strony internetowej https://wnus.edu.pl/psw/pl

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do odwiedzania nowej strony internetowej czasopisma
https://wnus.edu.pl/psw/pl
psw