• Polski
 • English
Pedagogika Szkoły Wyższej
English version

Reviewers

 • dr hab. Teresa Bauman, prof. UG
 • dr hab. Ryszarda Cierzniewska, prof. UKW
 • dr hab. Wanda Dróżka, prof. UJK
 • dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
 • dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK
 • dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska, prof. UKW
 • dr hab. Dariusz Kubinowski, prof. UMCS
 • dr hab. Roman Leppert, prof UKW
 • dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, prof. UW
 • dr hab. Lucyna Preuss-Kuchta, prof. AP
 • dr hab. Jan Rutkowski, UW
 • dr hab. Danuta Wajsprych, prof. OSW
 • dr hab. Maria Wójcicka, prof. AH w Pułtusku
 • dr Gintaras Balčiűnas, Akademia Muzyczna i Teatralna, Litwa
 • Doc. PhDr. Josef Malach, Uniwersytet w Ostrawie, Słowacja
 • Prof. dr Vaiva Zuzevičiūtė, Uniwersytet Mykolasa Romerisa, Litwa