• Polski
 • English

"Od 1995 roku do chwili obecnej w Uniwersytecie Szczecińskim była wydawana cykliczna publikacja pod tytułem Pedagogika Szkoły Wyższej. Dotychczas ukazały się trzydzieści dwa tomy. Zawierają one teksty, które relacjonują efekty  aktywności badawczej i rozwiązań praktycznych podejmowanych w ramach Ogólnopolskiego Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej."


"Nawiązując do tradycji i doświadczeń Seminarium, świadomi pułapek, proponujemy Czytelnikom i Autorom półrocznik (...) Naszą intencją jest stworzenie (...) forum debaty nad problemami uczelni wyższych."


"Zachęcamy (...) do krytycznego ruchu umysłowego, który wykraczać będzie ponad to, co Hans-Georg Gadamer nazywał  pragmatyczną mądrością, wyrażającą się przyzwyczajeniem i dopasowaniem do całości zinstytucjonalizowanych form istnienia, również istnienia akademickiego. Dla relacjonowania efektów tego ruchu udostępniamy łamy pisma. Liczymy na to, że w ten sposób Autorzy i redaktorzy będą mieli swój udział w tym, aby życie w akademii nie ograniczało się wyłącznie do troski o nabór, punkty, dotacje i projekty, ale by było życiem w ideach (Wilhelm Humboldt)."


Więcej...

Recenzenci

 • dr hab. Teresa Bauman, prof. UG
 • dr hab. Ryszarda Cierzniewska, prof. UKW
 • dr hab. Wanda Dróżka, prof. UJK
 • dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
 • dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK
 • dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska, prof. UKW
 • dr hab. Dariusz Kubinowski, prof. UMCS
 • dr hab. Roman Leppert, prof UKW
 • dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, prof. UW
 • dr hab. Lucyna Preuss-Kuchta, prof. AP
 • dr hab. Jan Rutkowski, UW
 • dr hab. Danuta Wajsprych, prof. OSW
 • dr hab. Maria Wójcicka, prof. AH w Pułtusku
 • dr Gintaras Balčiűnas, Akademia Muzyczna i Teatralna, Litwa
 • Doc. PhDr. Josef Malach, Uniwersytet w Ostrawie, Słowacja
 • Prof. dr Vaiva Zuzevičiūtė, Uniwersytet Mykolasa Romerisa, Litwa