• Polski
  • English
Pedagogika Szkoły Wyższej
English version

Rada Naukowa

  • dr hab. Teresa Bauman, prof. UG
  • prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak (US)
  • prof. dr hab. Barbara Kromolicka (US)
  • prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński (DSW)
  • prof. dr hab. Mieczysław Malewski (DSW)
  • prof. dr hab. Urszula Ostrowska (UKW)
  • dr hab. Maria Wójcicka, prof. AH
  • Doc. PhDr. Ivana Pirohová, Uniwersytet w Preszowie
  • prof. dr. Vaiva Zuzevičiūtė, Universytet Mykolasa Romerisa w Kownie